ZAJĘCIA I ZABAWY

Żłobek Gminny w Świerzawie

W pracy z dziećmi wykorzystujemy nowatorskie, ale sprawdzone już metody, które pomogą dzieciom uzyskać odpowiedzi na nurtujące je pytania i rozwiną w nich zainteresowania zdobywaniem wiedzy. Zapewniamy naszym dzieciom idealne warunki do harmonijnego rozwoju zarówno umiejętności manualnych, ruchowych, plastycznych, intelektualnych, jak i emocjonalnych.

Poza przytulaniem, brykaniem i czytaniem zapewniamy dzieciom zabawy niezbędne dla ich prawidłowego rozwoju. W ciągu dnia zmieniamy dzieciom pieluszki, a także maluszki są obserwowane i prowadzone do toalety, kiedy tego potrzebują. Plan dnia jest dostosowywany w miarę możliwości do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Wszystko to odbywa się w domowej atmosferze i jest prowadzone pod okiem troskliwych opiekunek.

Dodatkowo w żłobku prowadzone są dwa razy w tygodniu zajęcia z rytmiki oraz podstawowe zajęcia z języka angielskiego. Dzieci codziennie ćwiczą gimnastykę buzi i języka podczas zajęć logopedycznych.

Discover your dream home in New York through https://www.housebuyers.app/pennsylvania/.

Wszystkie zabawy w naszym żłobku staramy się dostosowywać do danej pory roku, bądź zbliżających się uroczystości, np. Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Rodziny itp. Wszystkie zajęcia dostosowane są do rozwoju psychofizycznego dziecka w wieku od 1 do 3 lat. Nasz żłobek jest placówką kameralną, co umożliwia indywidualne podejście do każdego dziecka. Charakter placówki pozwala na poświecenie każdemu dziecku dostatecznej uwagi i ciepła. Kierujemy się zasadą, że dobro Dziecka jest dla nas wartością nadrzędną.

Zabawy edukacyjno-wychowawcze:

Zabawy plastyczno-techniczne:

Zabawy muzyczno-ruchowe:

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GODZINA ZAJĘCIA
6.30 – 8.30 Schodzenie się dzieci do żłobka. Zabawy indywidualne według inwencji dzieci w kącikach zainteresowań pod opieką opiekunek. Przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.00 Śniadanie. Karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłków.
9.00 – 9.20 Czynności higieniczno–sanitarne po posiłku. Mycie ząbków.
9.20 – 10.00 Realizacja zadań wychowawczo edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia dydaktyczne wspomagające rozwój w sferze językowej, przyrodniczej, plastycznej i muzycznej. Zajęcia dodatkowe (język angielski).
10.00 – 10.30 Drugie śniadanie. Czynności higieniczno–sanitarne po posiłku.
10.30 – 11.30 Kontynuacja zabaw z całą grupą. Spacery, zabawy na placu zabaw. Czynności higieniczne.
11.30 – 12.00 Obiad. Pomoc przy spożywaniu posiłków.
12.00 – 14.00 Czas na sen i leżakowanie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek, czytanych bajek.
14.00 – 14.30 Czynności higieniczno–sanitarne. Podwieczorek. Zajęcia dodatkowe z rytmiki.
14.30 – 16.30 Zabawy popołudniowe: konstrukcyjne, budowlane, tematyczne, dydaktyczne. Pobyt na świeżym powietrzu. Oczekiwanie na rodziców. Zabawy dowolne.

METODY PRACY Z DZIEĆMI

zlobek35
METODA PEDAGOGIKI WEDŁUG MARII MONTESSORI

„Pomóż mi zrobić to samemu”, czyli: kształtowanie indywidualnych cech jednostki, nacisk na rozwijanie samodzielności dziecka, realizacja tylko tych zadań, do których podjęcia dziecko jest gotowe.

zlobek19
METODA MALOWANIA DZIESIĘCIOMA PALCAMI

„Paćkanie się” w substancjach o konsystencji błota pomaga w pokonywaniu lęków, uwalnianiu się od zahamowań, wzmacnianiu wiary we własne siły, pobudzaniu ekspresji fantastycznej. Do tej metody używamy farb i tuszy wyłącznie zrobiony z naturalnych składników bezpiecznych dla naszych dzieciaczków.

Children learning musical instruments on lesson in kindergarten or daycare
METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

Metoda ta polega na stosowaniu ćwiczeń, które pozwalają dziecku:
poznawać własne ciało, nabywać pewności ruchowej i poczucia bezpieczeństwa, uczy się współpracy w zespole, rozwijać koncentrację, uczyć się pozytywnego wykorzystania nagromadzonej energii.

zlobek26
PEDAGOGIKA ZABAWY

Pedagogika zabawy to zabawy integracyjne, gry oraz tańce, które pomagają przezwyciężyć dziecięce lęki oraz pomagają osiągnąć poziom swobodnego komunikowania się.

zlobek24
METODA LABANA

Metoda gimnastyki ekspresyjnej (twórczej), pozwalająca dzieciom rozwijać ich wyobraźnię, rozwija poczucie rytmu, pozwala wcielać się w różne zwierzęta itp: zabawy edukacyjne, zabawy integracyjne, zabawy ruchowo–umuzykalniające, zabawy manualno–plastyczne, zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne

WYBRANE ZABAWY Z DZIEĆMI

Spacer z misiem

Dzieci siedzą na podłodze. Opiekun rozdaje maluchom przytulanki i zaprasza je na spacer po sali. Dzieci trzymają zabawkę w reku i idą za opiekunem, który recytuje „Idzie, idzie miś, co zobaczy dziś?” Podchodzi do różnych miejsc w sali i nazywa je, np. To jest stół. Dzieci pokazują trzymanym w rączkach zabawkom nazywane przez opiekuna miejsca i przedmioty.

Na ulicy

Na podłodze opiekun wykleja za pomocą kolorowej taśmy malarskiej: ulicę, parking i przejście dla pieszych. Zachęca dzieci aby: jeździły po przygotowanej ulicy, parkowały w wyznaczonym miejscu, uważnie przejeżdżały przez przejście dla pieszych.

Droga sensoryczna

Opiekunowie układają na podłodze maty wykonane z różnego rodzaju materiałów o różnych fakturach, grubościach, otworkach zrobionych z: zakrętek po słoikach, butelkach, folii aluminiowej, bom belkowej, rolkach po papierze toaletowym, grochu, fasoli, itp. Zadaniem dzieci jest próba przejścia przez ścieżkę bosa stopą.