ZAJĘCIA I ZABAWY

Żłobek Gminny w Świerzawie

W pracy z dziećmi wykorzystujemy nowatorskie, ale sprawdzone już metody, które pomogą dzieciom uzyskać odpowiedzi na nurtujące je pytania i rozwiną w nich zainteresowania zdobywaniem wiedzy. Zapewniamy naszym dzieciom idealne warunki do harmonijnego rozwoju zarówno umiejętności manualnych, ruchowych, plastycznych, intelektualnych, jak i emocjonalnych.

Poza przytulaniem, brykaniem i czytaniem zapewniamy dzieciom zabawy niezbędne dla ich prawidłowego rozwoju. W ciągu dnia zmieniamy dzieciom pieluszki, a także maluszki są obserwowane i prowadzone do toalety, kiedy tego potrzebują. Plan dnia jest dostosowywany w miarę możliwości do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Wszystko to odbywa się w domowej atmosferze i jest prowadzone pod okiem troskliwych opiekunek.

Dodatkowo w żłobku prowadzone są dwa razy w tygodniu zajęcia z rytmiki oraz podstawowe zajęcia z języka angielskiego. Dzieci codziennie ćwiczą gimnastykę buzi i języka podczas zajęć logopedycznych.

Wszystkie zabawy w naszym żłobku staramy się dostosowywać do danej pory roku, bądź zbliżających się uroczystości, np. Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Rodziny itp. Wszystkie zajęcia dostosowane są do rozwoju psychofizycznego dziecka w wieku od 1 do 3 lat. Nasz żłobek jest placówką kameralną, co umożliwia indywidualne podejście do każdego dziecka. Charakter placówki pozwala na poświecenie każdemu dziecku dostatecznej uwagi i ciepła. Kierujemy się zasadą, że dobro Dziecka jest dla nas wartością nadrzędną.

Zabawy edukacyjno-wychowawcze:

 • Grzeczne zachowania i zwroty
 • Jedzenie łyżeczką
 • Picie z kubeczka
 • Higiena osobista
 • Pożegnanie z pieluchą i smoczkiem

Zabawy plastyczno-techniczne:

 • Malowanie
 • Rysowanie
 • Wyklejanie
 • Tworzenie

Zabawy muzyczno-ruchowe:

 • Gimnastyka maluszka
 • Taniec
 • Śpiew
 • Uczenie się tekstów piosenek
 • Uczenie się tekstów wierszyków

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GODZINA
ZAJĘCIA
6.30 – 8.30
Schodzenie się dzieci do żłobka. Zabawy indywidualne według inwencji dzieci w kącikach zainteresowań pod opieką opiekunek. Przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.00
Śniadanie. Karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłków.
9.00 – 9.20
Czynności higieniczno–sanitarne po posiłku. Mycie ząbków.
9.20 – 10.00
Realizacja zadań wychowawczo edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia dydaktyczne wspomagające rozwój w sferze językowej, przyrodniczej, plastycznej i muzycznej. Zajęcia dodatkowe (język angielski).
10.00 – 10.30
Drugie śniadanie. Czynności higieniczno–sanitarne po posiłku.
10.30 – 11.30
Kontynuacja zabaw z całą grupą. Spacery, zabawy na placu zabaw. Czynności higieniczne.
11.30 – 12.00
Obiad. Pomoc przy spożywaniu posiłków.
12.00 – 14.00
Czas na sen i leżakowanie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek, czytanych bajek.
14.00 – 14.30
Czynności higieniczno–sanitarne. Podwieczorek. Zajęcia dodatkowe z rytmiki.
14.30 – 16.30
Zabawy popołudniowe: konstrukcyjne, budowlane, tematyczne, dydaktyczne. Pobyt na świeżym powietrzu. Oczekiwanie na rodziców. Zabawy dowolne.

METODY PRACY Z DZIEĆMI

WYBRANE ZABAWY Z DZIEĆMI

Dzieci siedzą na podłodze. Opiekun rozdaje maluchom przytulanki i zaprasza je na spacer po sali. Dzieci trzymają zabawkę w reku i idą za opiekunem, który recytuje „Idzie, idzie miś, co zobaczy dziś?” Podchodzi do różnych miejsc w sali i nazywa je, np. To jest stół. Dzieci pokazują trzymanym w rączkach zabawkom nazywane przez opiekuna miejsca i przedmioty.

Na podłodze opiekun wykleja za pomocą kolorowej taśmy malarskiej: ulicę, parking i przejście dla pieszych. Zachęca dzieci aby: jeździły po przygotowanej ulicy, parkowały w wyznaczonym miejscu, uważnie przejeżdżały przez przejście dla pieszych.

Opiekunowie układają na podłodze maty wykonane z różnego rodzaju materiałów o różnych fakturach, grubościach, otworkach zrobionych z: zakrętek po słoikach, butelkach, folii aluminiowej, bom belkowej, rolkach po papierze toaletowym, grochu, fasoli, itp. Zadaniem dzieci jest próba przejścia przez ścieżkę bosa stopą.