REKRUTACJA

Dlaczego warto zapisać dziecko do Naszego żłobka?

Dzięki przebywaniu w żłobku dziecko ma możliwość funkcjonowania w grupie, tworzenia więzi od najmłodszych lat, obserwowania innych dzieci, bawienia się z nimi, uczestnictwa w różnych sytuacjach. Dzięki temu staje się bardziej doświadczone życiowo, szybciej uczy się nowych rzeczy i łatwiej wyciąga wnioski.

Żłobek Gminny w Świerzawie powstał z myślą o stworzeniu bezpiecznych warunków i troskliwej opieki dla najmłodszych. Nasza placówka znajduje się w spokojnej okolicy nieopodal  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie.  Jest to budynek parterowy posiadający 2 sale zabaw, każda dostosowana  dla 16 dzieci. Przy każdej sali znajduje się łazienka oraz sypialnia. W żłobku mieści się również toaleta dla niepełnosprawnych.

Zarówno ogrodzony przyległy do żłobka plac zabaw jaki i sale są obcięte całodobowym monitoringiem. Wejście do żłobka zabezpieczone jest domofonem.

Żłobek Gminny w Świerzawie został wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych, spełnia najwyższe wymagania sanepidu oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej top-rated painters. Wszystkie zabawki i sprzęt posiadają niezbędne certyfikaty i atesty higieniczne.

Dlaczego warto zapisać dziecko do Naszego żłobka?

Dzięki przebywaniu w żłobku dziecko ma możliwość funkcjonowania w grupie, tworzenia więzi od najmłodszych lat, obserwowania innych dzieci, bawienia się z nimi, uczestnictwa w różnych sytuacjach. Dzięki temu staje się bardziej doświadczone życiowo, szybciej uczy się nowych rzeczy i łatwiej wyciąga wnioski.

Żłobek Gminny w Świerzawie powstał z myślą o stworzeniu bezpiecznych warunków i troskliwej opieki dla najmłodszych. Nasza placówka znajduje się w spokojnej okolicy nieopodal  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie.  Jest to budynek parterowy posiadający 2 sale zabaw, każda dostosowana  dla 16 dzieci. Przy każdej sali znajduje się łazienka oraz sypialnia. W żłobku mieści się również toaleta dla niepełnosprawnych.

Zarówno ogrodzony przyległy do żłobka plac zabaw jaki i sale są obcięte całodobowym monitoringiem. Wejście do żłobka zabezpieczone jest domofonem.

Żłobek Gminny w Świerzawie został wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych, spełnia najwyższe wymagania sanepidu oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie zabawki i sprzęt posiadają niezbędne certyfikaty i atesty higieniczne.

Gwarantujemy

Wyspecjalizowaną kadrę opiekuńczo-wychowawczą

Opiekę pielęgniarską

Duże, nowe, przestronne sale zabaw

Życzliwą, pełną ciepła, rodzinną atmosferę

Bezpieczny plac zabaw

Naukę języka angielskiego

Zajęcia rytmiki

Zasady rektutacji

Ze świadczeń żłobka mogą korzystać dzieci rodziców zamieszkujących na terenie Gminy Świerzawa:
– dzieci rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko ( w rozumieniu art. 50 ust. 5 z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
– dziecko rodzica ( prawnego opiekuna) powracającego na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym,
– dzieci obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących lub studiujących/uczących się w systemie dziennym,
– dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
– dzieci rodzica (opiekuna prawnego), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
– dzieci z rodzin wielodzietnych.

Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3. Pracujemy w dni robocze od godz. 6.30 do godz. 16.30 przez cały, rok za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok. Przyjęcia dzieci odbywają się w miarę wolnych miejsc. Na podstawie złożonej przez rodziców karty zapisu, dziecko przyjmowane jest do żłobka lub wpisywane na listę rezerwową, jeżeli w danym momencie nie ma wolnych miejsc. Rodzice na bieżąco informowani są o pozycji dziecka na liście rezerwowej. Jeżeli w trakcie roku zwalnia się miejsce, żłobek zawiadamia kolejną osobę z listy oczekujących do danej grupy wiekowej o możliwości przyjęcia dziecka oraz uzgadnia dokładny termin i warunki przyjęcia. Przy przyjęciu dziecka do Żłobka rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka oraz zaświadczenia, iż dziecko jest szczepione na szczepionki obowiązkowe.

Dzieci przydzielane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego.
galeria zlobek

Wirtualna wędrówka

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia naszej placówki online w wirtualnej wędrówce po żłobku

wirtualna wedrowka

Galeria

Galeria – Zobacz jak prezentuje się Nasz żłobek oraz monitoruj swoje dziecko w akcji

pytania zlobek

Najczęściej zadawane pytania

Zastanawiasz się ile kosztuje żłobek? Jakie wymagania trzeba spełnić? Sprawdź!