PYTANIA

Mają Państwo pytania?

FAQ

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami wraz z odpowiedziami.  Z radością rozwiejemy wszelkie Państwa wątpliwości. 

Opłata za żłobek wynosi 30 zł miesięcznie. Jest to kwota dofinansowania rodziców do wyżywienia dziecka. Opłatę wnosi się do 5 dnia każdego miesiąca z góry na konto bankowe Powiatowego Banku Spółdzielczego w Świerzawie o numerze:  25 8658 1019 3900 2844 2000 0020, w tytule wpisując imię i nazwisko dziecka.

Szczegółowe wymagania dotyczące przyjęcia dziecka do żłobka znajdują się zakładce REKRUTACJA

Do żłobka przyjmowane są dzieci od 20 tygodnia życia do lat 3.

Rodzice mogą przyprowadzać swoje dzieci do żłobka stopniowo, zaczynając od godziny dziennie. W tym czasie rodzice nie przebywają z dzieckiem, a to przyzwyczaja się do otoczenia.

Przede wszystkim należy przynieść zaświadczenie od lekarza że dziecko jest zdrowe. Ponadto pełna wyprawka dostępna jest w dokumentach do pobrania poniżej.

Dzieci schodzą się do żłobka od godziny 6.30 do godziny 8.30. Rodzice mają obowiązek zgłosić do godz. 8.00 jeżeli dziecka nie będzie danego dnia w żłobku.

Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze żłobka są wypisywane przez rodziców lub opiekunów prawnych w karcie zapisu. W przypadku osoby niespokrewnionej opiekunowie muszą wypełnić stosowne upoważnienie. Osoby odbierające dziecko są sprawdzane przez opiekunów okazując się dowodem osobistym.

Jak najbardziej. Dla wygody rodziców na terenie żłobka znajduje się wózkownia.

Personel (pielęgniarka) żłobka dzwoni do rodzica, któremu przekazuję informacje o stanie zdrowia dziecka, np. biegunka, wymioty, wysoka temperatura. Rodzic ma obowiązek odebrania dziecka ze żłobka i udania się do lekarza. Po każdym takim „cofnięciu” dziecka ze żłobka rodzic musi okazać zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka.