wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach covid - 19

W

Informujemy,iż z dniem 1 września 2020 r. do żłobka zostały przyjęte wszystkie dzieci w ramach rekrutacji i kontynuacji opieki. Żłobek nadal pozostaje w reżimie sanitarnym, co zobowiązuje wszystkich rodziców do przestrzegania ustalonych zasad: obowiązek zasłaniania ust i nosa, dezynfekcja rąk w wiatrołapie przed wejściem. Ponadto wprowadzamy ograniczenia związane z przyprowadzaniem i odbiorem dzieci z placówki. Jednorazowo do żłobka może wchodzi 2 rodziców (po jednym z każdej z grup). Spowodować to może kolejki pod placówką prosimy w tym czasie o zachowanie 1,5 m. dystansu społecznego. Do żłobka przyprowadzane są tylko dzieci ZDROWE. Prosimy o zapoznanie się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa w warunkach COVID  – 19