Sensoplastyka w żłobku

"Brudne dziecko to szczęśliwe dziecko"

W miesiącu wrześniu jedna z naszych  opiekunek ukończyła szkolenie Sensoplastyki. Szkolenie to pozwoli na stałe wprowadzić sensoplastykę w ofertę naszego żłobka.. Co najmniej raz w miesiącu dzieci będą mogły kreatywnie się brudzić po okiem opiekunów. Życzymy miłe „brudnej” zabawy.